Our purpose and vision

Our purpose

We shape an education system that delivers equitable and excellent outcomes.

Tā mātou kaupapa

He mea tārai e mātou te mātauranga kia rangatira ai, kia mana taurite ai ōna huanga.

Our Vision - Every New Zealander:

  • Is strong in their national and cultural identity
  • Aspires for themselves and their children to achieve more
  • Has the choice and opportunity to be the best they can be
  • Is an active participant and citizen in creating a strong civil society
  • Is productive, valued and competitive in the world.

New Zealand and New Zealanders lead globally.

Tō mātou moemoeā – Ko ngā tāngata katoa o Aotearoa:

  • He pakari i roto i ō rātou ake tuakiritanga, ā-motu, ā-iwi anō
  • E whai wawata ana mō rātou ake mē ā rātou tamariki kia nui ake ai te whai
  • E taea ai te whiri, te whai huarahi hoki e tino taumata ai te puta
  • He tangata takatū, e kirirarau ana ki te whakapakari i te hapori
  • He tangata whai hua, whai mana, tauwhāinga anō i te ao.

Ko runga kē a Aotearoa me ōna uri i te ao.

 

 

Last reviewed: Has this been useful? Give us your feedback